Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. STRADA MEA S.R.L., cu sediul în Bors, nr. 159A, judetul Bihor, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: pregatirea unei oferte de munca specifica obiectului de activitate desfasurat de companie.

Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesării solicitării dumneavoastră. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate prelucrării acestora de către personalul specialzat al companiei noastre şi sunt comunicate numai în cadrul companiei.